Top definition
كلمة علق من الكلمات المستخدمة في العامية المصرية ومن الألفاظ المنتقصة من الرجولة، أما معناها الدراج، فهو المائع المتراخي عديم المسئولية، ويقال أيضًا أن العلق هو من يعلّق آماله على أشياء وهمية ابتدعها هو بنفسه. فيوصف سلوكه بأنه “علوقية”.
وتعني المماطلة والتأجيل المستمر للأشياء الضرورية، وبالعامية فن القيام بحاجات تانية خالص غير اللي المفروض الواحد يعملها، مع قدر لا بأس به من المرقعة والدلع المِرِقْ.
أو مثلا: هي المبرر للكسل ممزوج بالفشل واﻷحباط مع فقدان القدرة علي فعل الفعل.
كريم بنزيما لاعب عِلق.
حسني بيتأخر كل يوم عن المعاد لانه واخد العلوقية أسلوب حياة.
مثال آخر على العلوقية:
يقول مستر احنا المفروض نعمل عيد للعلوقية فرد الصاوي ولما يجي نأجل الاحتفال لتاني يوم.
by ArabLing May 27, 2017
Get the mug
Get a عِلق mug for your boyfriend Manley.