Top definition
HercegBosno
u srcu te nosim,
kud kod krenem
s tobom se ponosim!

Lijepa tvoja,
brda i doline,
kao sunce, kad iz gore
sine.

Volim tvoje rodne
vinograde, kad ih
beru Citlucanke
mlade.

Volim Ljubuski
kad je pun behara,
Kupres,
Livno, pa sve do
Mostara.

Sa Sirokog puse
povjetarac, tu
se pijeva ganga
i becarac.


Volim Capljinu,
Posusje i Grude,
Stolac, Ravno,
sve postene ljude.

Tomislave,
grade od starina,
Sujica je i tebi
blizina.

Svoj na svome
sada mi zivimo,
i sa time svi se
ponosimo!

H
E
R
C
E
G
B
O
S
N
A
by Drazen April 25, 2004
Get the mug
Get a Herceg-Bosna mug for your Uncle Manafort.
2
HercegBosno
u srcu te nosim,
kud kod krenem
s tobom se ponosim!

Lijepa tvoja,
brda i doline,
kao sunce, kad iz gore
sine.

Volim tvoje rodne
vinograde, kad ih
beru Citlucanke
mlade.

Volim Ljubuski
kad je pun behara,
Kupres,
Livno, pa sve do
Mostara.

Sa Sirokog puse
povjetarac, tu
se pijeva ganga
i becarac.


Volim Capljinu,
Posusje i Grude,
Stolac, Ravno,
sve postene ljude.

Tomislave,
grade od starina,
Sujica je i tebi
blizina.

Svoj na svome
sada mi zivimo,
i sa time svi se
ponosimo!

H
E
R
C
E
G
B
O
S
N
A
by Drazen April 25, 2004
Get the mug
Get a HercegBosna mug for your fish Jovana.