Top definition
Farlig ringlande muskulöst däggdjur som sitter fastvuxet vid en människo-kropp, oftast av manligt kön. Vid beröring kan hända att den blåser upp sig och blir lång och hård. Beröring av kvinnligt kön av samma art, brukar ge kraftig upblåsning av djuret. Kan liknas vid djuret SlilikonImplatantat som ökar ett däggdjurs bröst-omfång med hjälp av annorlunda blås-teknik.
Men tillbaka till ämnet: Detta muskulösa djur brukar ofta vid konstant beröring en lång tid, genom att huden förflyttar sig hela tiden upp och ner, framstöter dett djur en vit vätska som har viskositeten som hos vanligt shampoo. Efter denna vätske-utlösning brukar djuret oftast bli utmattad och slaknar där efter.
Mitt i Naturen: "Och här borta har vi en stor snopp..."
by Greve von Beogroeff February 09, 2003
Get the mug
Get a snopp mug for your guy Sarah.
buy the domain for your cat site