Top definition
Egoisme er en person som tror han er god. Bedre kendt som en Emil.
Når man f.eks. vælger ikke at gide at spille med sine eneste venner, fordi man udelukkende prøver at få en god rank.
egoisme
by GOD VEN, EMIL! April 13, 2016
Get the mug
Get a egoisme mug for your bunkmate Julia.