Top definition
Å sove, uten å sove.
-"Godmorgen, hvordan var søvnen?"

-"Benk."

"Benksøvn i forelesningen er digg."
by Ikketropådet April 04, 2018
Get the mug
Get a Benksøvn mug for your bunkmate Jovana.