Top definition
tanie wino (sok + spirol) 4,0 z³ w Polsce najlepsze wino marki wino <lol>
Ej no ziom skocz no po jabola
by DuchPL March 11, 2005
Get the mug
Get a jabol mug for your father-in-law Vivek.