Top definition
namn på Elita killar från norra delen av Europa. Mycket ovanliga. Störst chans att få syn på ett exemplar är på så kallade Lan-partyn.
by hähä October 05, 2003
Get the mug
Get a 9urr mug for your coworker Julia.