26 definition by MM

Top Definition
Breasts!
'Nice tits love'
by mm July 23, 2002

Mug icon
Buy a Tits mug!
When you haven't done something in a long time.
For example, I haven't seen her in a minute.
by MM July 27, 2004

Mug icon
Buy a in a minute mug!
keep going, a form of encouragement
Add oil, you can do it!
by mm November 12, 2004

Mug icon
Buy a add oil mug!
its the way that celine dion pronounces love whenever she signs.
In this thing called lurve.
by MM April 24, 2005

Mug icon
Buy a lurve mug!
Jikke, shortened from Jikkemien an old Dutch word for 'pretty girl'
Jikke, (PI MM), is gewoon een heerlijke vrouw. Sensueel, vrouwelijk, altijd tot in de puntjes verzorgd en klaar haar mannetje te staan.
In haar enthousiasme, ongeduldigheid en soms schattige onbeholpenheid steelt ze een ieders hart en maakt ze de gekste avonturen mee. Met Jikke heb je geen zon meer nodig, ze verwarmt de mensen om haar heen. Ze lijkt een harde tante en dat is ze vaak ook. Maar eenmaal haar hart veroverd, gaat ze voor je door het vuur
by MM September 01, 2004

Mug icon
Buy a Jikke mug!
The act of halting the flow of effluence from the rear orifice using the fifth digit of the dominant hand.
"I almost had to pull a Moxin, but made it to the bathroom in time"
by MM April 16, 2004

Mug icon
Buy a moxin mug!
A substitution for the word "Hell".
What the helbard are you doing!?
by MM December 04, 2003

Mug icon
Buy a Helbard mug!