Top definition
تأتي بمعنى , وش الحل ؟

و البعض يقول : وش السواه؟
محمد : انا في مشكلة كبيره , وش السوات ؟
خالد : السوات انك تهرب من المنطقة.
أو بإمكان خالد ان يقول : الحل انك تهرب من المنطقة.
by LoveHaters ! December 06, 2014
Get the mug
Get a وش السوات mug for your dog Riley.