Top definition
ورور كلمة قديمة سابقة تستخدم في السعودية يعني يا حلو يا جميل تطلق للولد فقط
طلال يا ورور
by طلال العنزي September 03, 2014
Get the mug
Get a ورور mug for your cousin Larisa.