Top definition
Vetelissä on noin 4 asukasta. Kaikki ovat karvaisia mummoja. Kaikki rasisteja aina vittu sataa. jakkeja on noin 20. vetelin asukkaista suurin osa on yli 87 vuotiaita pikku lapsia.
messässä vissasta vittu ossaa ja karhunvatukat perseeseen...veteli
by KebabaNoHerp January 20, 2017
Get the mug
Get a Veteli mug for your mate Abdul.
buy the domain for your cat blog