Top definition
Vetelissä on noin 4 asukasta. Kaikki ovat karvaisia mummoja. Kaikki rasisteja aina vittu sataa. jakkeja on noin 20. vetelin asukkaista suurin osa on yli 87 vuotiaita pikku lapsia.
messässä vissasta vittu ossaa ja karhunvatukat perseeseen...veteli
by KebabaNoHerp January 20, 2017
Get the merch
Get the Veteli neck gaiter and mug.
Aug 8 Word of the Day
A method of guessing on a multiple choice test that involves looking at the position of the second hand. If the hand is between 12 and 3 the guess is A. If the hand is between 3 and 6 the guess is B. Between 6 and 9 guess C. Between 9 and 12 guess D.
I passed my test! Thanks to the Clock Method
by ET4444 November 12, 2007
Get the merch
Get the Clock Method neck gaiter and mug.

Activity