2
ang paglabas-masok ng tite sa puke o sa puwet o sa kahit na anong butas ng katawan.
kantutin mo si ineng sa ilong.
by hamabba-ratbu October 21, 2003
Get the mug
Get a kantot mug for your sister-in-law Helena.
3
Pag pasok ng titi sa tunnel of love...
or kung ikaw ay lalaki sa pwet ipinapasok ang burat...
Present tense- KINAKANTOT or nag kakantutan
Past tense-KINANTOT Or Kumantot
fucked- Nakantot
Slang word for kantot- kangkang
Pare wala si kumare mo mag kantutan muna tayo sa room ko...

Pare kangkangan tayo mamaya ok?
by virgil December 04, 2003
Get the mug
Get a kantot mug for your sister Larisa.
6
kantot is the insertion of penis to vagina which has no place to go.hence "kanto"or cornered,kinantot.
tio paeng kantutin mo.
by al-burat tamood October 14, 2003
Get the mug
Get a kantot mug for your fish Abdul.