1 definition by hamabba-ratbu

Top Definition
ang paglabas-masok ng tite sa puke o sa puwet o sa kahit na anong butas ng katawan.
kantutin mo si ineng sa ilong.
by hamabba-ratbu October 21, 2003
Mug icon
Buy a kantot mug!