Top definition
Ordet gevir er et tillægsord man benytter når man skal beskrive en given situation som værende ekstravagant god. Hvis du er i tvivl om hvor godt ordet er, så overvej en elg uden gevir og en elg med et gevir - og så kan du pludselig se situationen for dig, og hvor skuffet man så er over en elg uden gevir.
Kæft en fed tur til Miami! Der var fuld gevir på den der!
by Capzification January 10, 2016
Get the mug
Get a Gevir mug for your brother-in-law Vivek.
buy the domain for your recipe site