6 definition by Nae

Top Definition
When a person (usually one, can be more) lies on one end of a blanket and rolls to the other side with the starting end held, wrapping themselves up in the blanket. When finished they look just like a burrito.
Or a pig in a blanket, just with a human and an actual blanket
by Nae October 06, 2004

Mug icon
Buy a blanket burrito mug!
A nick-name for democrats of the southern states, like Mississippi, Louisiana, etc.
Most famous of which would be Zell Miller, a southern Democrat (Of Georgia, I believe) who spoke at the Republican National Convention.
by Nae February 07, 2005

Mug icon
Buy a dixiecrats mug!
A term used to describe a horrible looking girl
Damn that girl is fine look at that ass.....ohhh buttahead (but her head) (the subject has seen the ladies face)
by Nae December 03, 2004

Mug icon
Buy a buttahead mug!
"Behind a Hallelujah"

A song by Kaizer's Orchestra, a six-person band from Norway. May only be 2 minutes long, but is very addictive. Also featured on the flash 'War' on Albino Blacksheep.
Fader eg må be om unskyldning
Det er min feil at Tony er pakkt inn i presenning
Eg har forbrudt meg mot Monsieur Clavier sitt reglement
Du vett at eg ikkje kan hamla opp med han
Eg ber deg. Hjelp, Fader hjelp meg
Eg står i støvler av cement, Fader hjelp meg

Eg sa russisk rulett er ikkje en god ide
men han følte seg i slag så tvang han meg med
Eg såg han spant magasinet
Han satte løpet mellom tennene sine

Eg skal be for deg min sønn
for hos Han er du ennå ikkje dømt
For ingen kan sei nei til beløpet som Monsieur Clavier gav
Og bare Fader Martin vett kva som ligge bak et halleluja

Tony har en formidabel dobbelgjenger
Spor han opp, sett opp en kontrakt, gje han penger
Du kan ta en håndfull ut av vår kollekt
Du kan bli som folk flest eller du kan bli prest
men kom aldri tilbake for her er dine dager talte
by Nae October 02, 2004

Mug icon
Buy a bak et halleluja mug!
crazycool goofy real
I'm craized about you.
Ya'll is actin craized.
by NAe December 28, 2004

Mug icon
Buy a Craized mug!
Chingy means money {{CHINGY IZ TO DAYUM FYNE}}
"i got dat chingy!"
by Nae August 21, 2003

Mug icon
Buy a chingy mug!