Top definition
Ulrika, Adj. extremt starkt och positivt adjektiv som avser Rika Upplevelser, ofta smakupplevelser.

Användänds ofta som 4:e komparativa formen av "god":
god, godare, godast. ulrika!

...Härkomst: En vanlig föreställning om ordets härkomst är att det är en förkortning av svenskans "UppLevelse-rika". De flesta forskare är dock ense om att o...rdet har uppkommit efter en viss Ulrika som hade extra rika upplevelser.
Exempel:
Vill du komma på unthanks giving hos mig, jag tänkte laga mat men räkna inte med ulrika.
-Det behöver inte vara ulrika, det blir gala iaf!
by Bearne November 26, 2010
Get the mug
Get a ulrika mug for your mate Manafort.
2
To pull one out of the bag. To defy all odds and perform the impossible. Just as the mother of 4, Ulrika Jonsson did when she won Celebrity Big Brother 2009 (UK) when really it should have been Vern who won!
Frank: Wow! I've just got three numbers on the lotta and won a tenner!!!

Bob: Well done mate, you've just pulled an Ulrika
by S_M_A January 23, 2009
Get the mug
Get a Ulrika mug for your guy Günter.
buy the domain for your travel blog
3
a slang for the popular shock site bluewaffle.
Or a very much blue object.
Oh My! Have you seen ulrika? Its so gross.
by The Blackbean May 07, 2012
Get the mug
Get a Ulrika mug for your friend Paul.