Top definition
Andrea, who also happens to be perfect
"Andrea is perfekt"
by Matt September 03, 2003
Get the mug
Get a perfekt mug for your Facebook friend Abdul.
2
En skarp smerte slog ned og rev hende ud af sin vågne dvale. Hun bandede stille. Tidligere den dag havde den samme smerte nær fået hende til at kludre i sin præsentation af gruppens nyeste reklamekoncept.

-What the fuck that means, I dont know.
EK Großeinkauf eG Licht & Concept Tageskupfer Eine Fachgruppe der EK Großeinkauf eG "perfekt."
by Titus May 01, 2003
Get the mug
Get a perfekt mug for your barber Julia.