Top definition
Bijvoeglijk naamwoord. Na het drinken van een fles Tanqueray London Dry Gin kan de avond ineens heel gek verlopen. De grenzen van aanvaardbaar sociaal gedrag vervagen voor de consument, waardoor men in vreemde situaties verzeild raakt die vooral leuk zijn om later na te vertellen. Dit effect noemt men Tanquerazy.
Na het drinken van een paar glazen Gin werd hij Tanquerazy.

Deze tent is Tanquerazy!
by Raoul de la Guerra June 09, 2015
Get the mug
Get a Tanquerazy mug for your girlfriend Zora.