Top definition
En person der minder om en Brian. Han mangler situationsfornemmelse og empati. Han har et materielt værdigrundlag, men har ikke sans for stil eller nogen form for smag. Han synes som regel, at han selv er alt for nice, men alle andre synes han er kikset eller irriterende.
Jeineren siger til en person der ikke er så stærk socialt og motorisk - : Haha hvor du dårlig til fodbold.

Efterfølgende falder Jeineren selv over bolden og alle griner.
by Brian Sonne A/S March 23, 2015
Get the mug
Get a Jeiner mug for your mama Jovana.