Top definition
Det man er når man overvejer at farve sit hår i en skrigfarve.
Det modsatte af sejt.
Helena overvejer at farve sit lange hår, fordi hun kom til at love det. Hun kommer til at se meget kikset ud.
by Pinnecel January 15, 2016
Get the mug
Get a kikset mug for your buddy José.