Top definition
A Boekenhout firstyear most likely living in the A-Block. This is a prestigious title sought-after by many.
Jarre!! Waar is die teekan?

Jarre kom tel my op, eks fucked

Jarre!! Ek soek n broodjie

Jarre!! Kom was my skottelgoed
by Prof Vellem May 08, 2018
Get the mug
Get a Jarre mug for your sister-in-law Rihanna.