Top definition
Houston, Texas

The 4th largest city in the US.
Nobody does it like we do it in HTX!

Those HTX boys don't play.
by JNSTY March 15, 2010
Get the mug
Get a HTX mug for your fish Julia.
2
Højre teknisk eksamen aka. Det tekniske gymnasium.

Til dig, som trak nitten i folkeskolen og fik en lort lærer i tysk, fransk, engelsk, historie eller et af de mange andre humanistiske fag vores system insisterer på vi lærer.
Læn dig bare tilbage og nyd tre års uddannelse uden oldtidskundskab eller spansk med massere af spænende naturvidenskablige fag som enligt bare forbereder dig til at blive ingeniør fordi vores samfund ikke ville fungere uden.
Min ven studerer på HTX i Lyngby.
by Garokus April 14, 2016
Get the mug
Get a HTX mug for your cousin Riley.