Top definition
Bruges som forkortelse for at havde sex i byen
Fik du dolket hende der Camila igår aftens?
Dolke
by Frido March 20, 2016
Get the mug
Get a Dolke mug for your guy Sarah.