Top definition
Swedish term for NOT just Arabs, but anyone who isnt of Western European descent, could be anything from Eastern European to African to Middle Eastern. Blatte can also be a culture, in this case anyone can be a Blatte. Blattecultur is much like African American Street Culture, they speak in slang, (such as Sho Bre, meaning Sup Bro) listen to Hip Hop, eat Kebabs and annoy others. Some live in Ghettos such as Bergsjön, others are rich and educated. They are the African Americans and Hispanic Americans of Scandinavia.
Dude #1 Fuck I hate all them Blatte people, im gonna vote Sweden Democrats to kick em all out!

Dude #2 Bree..my moms Albanian

*Awkwaaaaard*
by blattepower April 24, 2010
Get the mug
Get a Blatte mug for your friend Julia.
2
Swedish word/slang for an individual who's an Arab. A blatte is usually annoying, somewhat chavvy and fail to properly speak the Swedish language. A blatte is not a 'nigga' as some people choose to call them. They usually have tendencies on being violent whilst hanging out with their blatte friends, although when they're on their own they're professional suck ups.
Helvete, inte den där blatten igen! Enkelbiljett till Turkiet, någon?
by Xyience October 16, 2007
Get the mug
Get a Blatte mug for your dad Abdul.
3
"Blattar" är utlänningar som vill leka gangster och tycker att det häftigaste man kan göra är att behandla människor illa, helt utan anledning. Svenska tjejer kallar dom gärna oprovocerat för "horor" och Svenska killar vill dom råna på deras mobil bara för att få känna sig överlägsna, inte för att dom behöver pengar. Blattar söker bråk för att hävda sig, och du kan aldrig tala om för en blatte att han har gjort fel utan att han exploderar totalt och pratar om "din mammas fitta".

Att vara en blatte handlar egentligen mer om beteende än vad det handlar om etnicitet. "Blatte" syftar på en människa som är antingen icke-Svensk eller icke-vit, och beter sig åt som en gangster-stereotyp. (Personen kan alltså vara Arab men även Bosnier eller Italienare.) Men det är fullt möjligt för vita Svenskar att vara blattar också, fast då kanske "wannabe-blatte" vore mer passande då det handlar om en Svensk som låtsas vara en invandrare som låtsas vara en "gangster nigga" ifrån USA.

Blattar är anledningen till varför mycket rasism skapas, då upprepade möten med dessa individer väldigt lätt skapar hat och fördomar. Detta må låta överdrivet men man ska inte underskatta hur mycket skada blatten hinner åstadkomma på bara en vecka. Att kalla förbipasserande tjejer för "svennehoror" och att söka bråk är en vardagsrutin för blatten.

Blattar förstör för alla invandrare som beter sig åt som normala människor, och man ska aldrig blanda ihop ordet "invandrare" med "blatte".
En förvirrad invandrare kan säga: jag är stolt blatte också men jag beter inte mig som de ni beskriver jag har aldrig kallat någon för hora eller varit elak mot någon och för det är jag en jätte stolt blatte.

Till det så svarar en klarsynt invandrare: Blatte utan blattebeteende är ju ingen blatte? Blatte är ju ett skällsord för invandrare som beter sig illa.
by A well-read immigrant. August 06, 2014
Get the mug
Get a Blatte mug for your papa Trump.