Top definition
فغاء. هي وجبة تكون خليطا بين الفطور والغداء. تكون دائما في نهاية الاسبوع بعد ليلة الجمعة أوالسبت. مثال ابي اتفغى اليوم. يكون وقتها في أخر وقت الضحي الى آخر الظهر.
تاكل معي؟ لا والله توي ماكل الفغاء.
Get the mug
Get a الفغاء mug for your cousin Günter.