Top Definition
Den bedste slags ven en mand kan have af samme køn. En ven som besider evnerne til at råbe højere end en selv og
1. Ivan skal vi være kampbøssevenner
2. Skal save i noget træ, min kampbøsseven
by Ganstarboy DK October 21, 2007
Free Daily Email

Type your email address below to get our free Urban Word of the Day every morning!

Emails are sent from daily@urbandictionary.com. We'll never spam you.

×