Top definition
En Stasia Inger Wiklendt er en helt speciel person. Typisk er hun utrolig attraktiv og alle ser hende som uopnåelig.
2 guys in the bar:

Guy1: wow...Have you seen that Stasia Inger Wiklendt over there?
Guy2: Yeah... she is unbelievably hot!!
Guy1: *sigh* Ill never get a girl like her!
Guy2: What a Stasia Inger Wiklendt !
by David Dalgaard October 01, 2009
Get the mug
Get a Stasia Inger Wiklendt mug for your Aunt Zora.