Top definition
تعني الموافقة على شئ ما
تشرب شا ي ؟
اشطة

هجبلك فلوسك بكرة اشطة ؟
اشطة
by buba kazouba March 11, 2015
Get the mug
Get a اشطة mug for your coworker Callisto.
2
هي الطريقة المصرية (العامية) لنطق كلمة قشدة الفصحى (قشطة) ... و تعني عموماً الموافقة على شئ ما أو رأي ما أو إبداء الإعجاب بشئ ما، فهي ضمنياً تعني أن هذا الشئ جميل مثل القشدة! أو تعني أنك موافق على هذا الاقتراح لأنك تراه جميلاً أو مناسباً ... إلخ
قد تُعبِّر أيضاً على الموافقة على مضض أو تُستخدَم كلازمة كلامية.
أ: ايه رأيك نروح نشرب حاجة ساقعة بعد الدرس؟
ب: اشطة !
by Hajar Jackoub April 17, 2015
Get the mug
Get a اشطة mug for your mate José.