Top definition
I hate you you assshit!!
Þeir vita ekkert hvað þetta þýðir sem gera þessa orða bók þannig að ég skrifa eithvað rassaskítur
by malena February 01, 2005
Mug icon

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug