Subscribe English
look up any word, like tittybong:
 
1.
Variasjon av smart og dårlig manøver. Kan både være når du gjør noe dumdristig, og når du gjør noe lurt. Kan brukes om så mangt. Både smart og direkte galskap.
Person A: "Lure på ke slags "film" du ha sett, høhø"
Person B: "Oj oj oj. Røvermanøver!"
by wikapedia November 23, 2009
5 4

Words related to Røvermanøver:

dumdristig lurt manøver røver