post humorous to Post Masturbation Depression Syndrome