Top definition
"Keep the grind going", sluta aldrig, svenskt slang. Som tryhard, utan arbete och med alla fördelar.
Ordet har sitt ursprung i norra sydern i Sverige av några skolelever 2019. Det har blivit ett ikoniskt ord som många använder och livsviktig för andra. "Jorda" kommer att fortsätta att utvecklas och inspirera kommande generationer till att aldrig sluta.
Det där var riktigt jordigt. Han jorda. Jorda nu för fan. "Jag är bra för att jag jordar"
via giphy
by groobydooby September 20, 2019
Get the mug
Get a jorda mug for your dog Riley.
2
The Fiercest ass Fabulous motherfucking Diva to ever exist on the planet. Fashionable; brilliant; talented; overall Glorious; generally and basically PERFECT. Usually associated with sequins and glitter. LOVES all things theatre.
Asha: Oh my god, did you see that fierce ass costume he was wearing?! He can fuckin PERFORM.

Kylie: Uh, yes! He MUST be a Jorda.
by Maitre Noir December 28, 2009
Get the mug
Get a Jorda mug for your mama Helena.