Top definition
Drank snel achterover gooien.
Jij hebt het drankspel verloren. Nu moet je een glas bier atten.
by bomboy February 03, 2014
Get the mug
Get a atten mug for your guy Callisto.