Top definition
Het woord om een asociaal persoon te beschrijven. Beter bekend als bertus
Jezus Bertus doe is normaal man
by CokiKeCoki January 14, 2015
Get the mug
Get a Bertus mug for your Facebook friend José.