look up any word, like eiffel tower:
 
1.
The Norwegian word for jerk off.
Runke is also the norwegian word for wank, but unlike wank you can not say: din runker (you wanker). runke is only a verb and cannot describe a person.

runke - runker - runket
jerk off - jerking off - jerked off

in stead of runke, you can also say: onanere, masturbere, nappe løken, lade hagla, gyte laksen, kvele kobraen, polere stanga, and so on.

Onani, onana
onanering gjør meg gla'
jeg trenger ingen venner
når jeg har mine hender
Jeg runker! - I'm jerking off!
by KussenX November 18, 2008