OL.GJDVb 0PI?ĞO)U(Y/TRFEGr7, means to wŞOL.GJDVb 0PI?ĞO)U(Y/TRFEGr7, something.
-Hey man did you wŞOL.GJDVb 0PI?ĞO)U(Y/TRFEGr7,?
-Oh shit I forgot to wŞOL.GJDVb 0PI?ĞO)U(Y/TRFEGr7,
by keks4laiflel December 7, 2016
Get the wŞOL.GJDVb 0PI?ĞO)U(Y/TRFEGr7, mug.