"Plat Van Voren"
Kleine borsten hebben dus.
Ze is wel heet, maar een beetje te pvv, dus nope.
by Edvard Khil June 02, 2014
Get the mug
Get a pvv mug for your bunkmate José.