Top definition
Het is dat trekkende gevoel dat je hebt wanneer je des ochtends niet je bed uit kan komen. Of als jij niet kan opstaan van de bank.
Ik lag op de bank terwijl ik eigenlijk moest werken, wanneer ik wou opstaan kreeg ik een spontane non-aut.
by Minas DanJo November 02, 2016
Get the mug
Get a non-aut mug for your Aunt Larisa.
buy the domain for your cat blog