Top definition
Luderbenzin er det korrekte fag-term for de alkoholiske drikke Mokaï, Sommesby og Breezer.
Aldrig drik dette, eftersom det vil få dig til at fremstå som en person, der ikke har styr sine drikkevarer, hvilket ingen vil have, at folk tænker om en.
Hey Anders, du kører vel ikke Luderbenzin ned sammen med Eddie, vel?
HÆLD LUDERBENZIN I HENDE!
via giphy
by topper102 January 15, 2016
Get the mug
Get a luderbenzin mug for your friend Jerry.
2
Danish Term

Used when you're out drinking with your friends and need some cheap alcohol.
Person 1: I need some alcohol !!

Person 2: Oh I heard this store got some luderbenzin
by Havtang April 17, 2016
Get the mug
Get a luderbenzin mug for your buddy Georges.