Top definition
maarten in zijn ultieme vorm
ik heb geen enkele semantiek! straks heb ik weer ruzie met de eindbaas
via giphy
by oga the real July 09, 2018
Get the mug
Get a eindbaas mug for your father Bob.
2
De meest gevaarlijke en moeilijk verslaanbare tegenstander aan het eind van een videogame. Deze tegenstander ziet er vaak krachtig en indrukwekkend uit en heeft uitzonderlijk machtige vaardigheden.
Die brede vent van de sportschool is echt een eindbaas.
by Fr4ct November 10, 2015
Get the mug
Get a eindbaas mug for your barber James.