English:
Volapukaĵo is an Esperanto word meaning nonsense/gibberish. It derives from Volapük, which was a language with similar intent to Esperanto, but Volapük died out whilst Esperanto became successful. Volapukaĵo has the same use as the English word Volapük, which is used when someone speaks nonsense, example: Quit speaking Volapük dude, I don't understand what you are saying. Many languages use this term for Volapük, and Esperanto often jokes about their old rival.
The mirror translation of Volapukaĵo to English is Volapük thing. The ĵ is pronounced like s in treasure.

Esperanto:
Volapukaĵo estas Esperanta vorto signifo sensencaĵo / stultaĵoj. Ĝi derivas de Volapuko, kiu estis lingvo kun similaj intencoj al Esperanto, sed Volapuko mortis dum Esperanto fariĝis sukcesa. Volapukaĵo havas la saman uzon kiel la angla vorto Volapuko, kiu estas uzita kiam iu parolas sensencaĵon, ekzemple: Ĉesu paroli Volapuko dude, mi ne komprenas kion vi diras. Multaj lingvoj uzas tiun terminon por Volapuko kaj Esperanto ofte ŝercas pri iliaj malnovaj rivalo.
English: Wow, shut up and stop speaking Volapük! or; That's Volapük to my ears.

Esperanto: Vi parolas Volapukaĵo! (Translation: you are speaking nonsense/gibberish.)
by ansertank August 22, 2014
Get the Volapukaĵo mug.