Top definition
Rasstapp is norwegian for buttplug.
Nor: Han oppførte seg som en rasstapp.
Eng: He behaved like a buttplug.

Nor: Det føltes som å få en rasstapp kjørt i ræva.
Eng: It felt like riding a buttplug.
by yourlocalrapist October 22, 2010
Get the mug
Get a Rasstapp mug for your mom Zora.