Top definition
- Har det kommet fremsel i løpet av natten? (Has it snowed during the night?)
- Jeg må ut og måke fremsel igjen. (I have to go out and shovel snow again.)
- Det er meldt fremselstorm i morgen. (The weather forecast says there'll be a snow storm tomorrow.)
by GeneralMaestro December 20, 2014
Get the mug
Get a Fremsel mug for your guy Abdul.