Top definition
المؤخرة , المقعدة , (الشنط) أو (الفَرشةَ) باللغة المصرية الشعبية
- طيزك حمرا
- كدة قفلت طيز بوز (مصطلح في لعبة الدومنو)
- تيجي عند طيز القر و تشمها (مثل شعبي)
by NubiaPrince June 21, 2015
Get the mug
Get a طيز mug for your cat Julia.