8 definitions by jllsp1018

gfdjkldgfjkhvdskhljjgfsdvckhxjkhvxcjvckhxhjvghfdkhjfdkhjdfdshjkfdsfdhjkfkihjfihdfhufduhdfhukdfhuidashjkasdhjdsdhgaslffhdsadvfshgkgihsdghjgjhdskfsdhjkgsgdhjghjdcsgyjcksdgkhjfghjdfghjfdshjgfsddfsghjgsdhifsdghfdhjkhjfksdhjfkdfhjh
bgksdjvfdbhhjgfkdhjgfkjgkhjckhjvcxnjvfkhxkdfcfkshgdfshkvchjvkcxjvxckhhgckvxsjfKHhjkfsdzzshjkvcdgfdhjkhjbvxkhjvzfkdhjkgfdkhjgfxdhjkdzhjkdfgfdhjdjkhljhfbbhjlfkhjlbvfbvzkhbxzfkhbvhjgxcbjvxkxcvjkvcbjbcknjvncjbvknhjvckgcjvgbhjgkhfgdhjkgfdskhgfdhbvxihjbvhubvcxhvcbkhvxchjkbvcbjkvdbkhjcsdbvzsjdhghjbfjkhkhjfdsfdhgbhjvdbhjdkcvhjbdfshkfhgsdfgdhjk
by jllsp1018 January 31, 2023
Get the njvfkhxkdfcfkshgdfshkvchjvkcxjvxckhhgckvxsjfKHhjkfsdzzshjkvcdgfdhjkhjbvxkhjvzfkdhjkgfdkhjgfxdhjkdzhjkdfgfdhjdjkhljhfbbhjlfkhjlbvfbvzkhbxzfkhbvhjgxcbjvxkxcvjkvcbjbcknjvncjbvknhjvckgcjvgb mug.
This is what happens when you type /*-`1234567890- backwards
Liam: Hmmmmm i wanna type /*-`1234567890- backwards
=-0987654321`-*/
by jllsp1018 January 24, 2023
Get the =-0987654321`-*/ mug.
I DID IT I FOUND A COMBINATION THAT NO ONE MAD IN URBAN DICTIONARY YASSSSSSSSS QZXWECVRTBNYUMIOPASDFGHJKL
qzxwecvrtbnyumiopasdfghjkl
by jllsp1018 March 2, 2023
Get the qzxwecvrtbnyumiopasdfghjkl mug.
Type your definition here...
Type an example of how it's used in a sentence...
word
by jllsp1018 March 2, 2023
Get the Word mug.
the thing you try to type in urban dictionary but the error page comes out
/\/\/\/\/\
by jllsp1018 March 2, 2023
Get the /\/\/\/\/\ mug.
😃😀😃😀😃😀😃😀😃😀😃
😀😃😀😃😀😃😀😃😀😃😀
by jllsp1018 February 2, 2023
Get the 😀😃😀😃😀😃😀😃😀😃😀 mug.