1 definition by Jejuwucysuwjebxjic

Slurpie (verb)

When Ben slobs on Natalie’s pootang
Natalie: Damn I could really go for some slurpie rn
Ben: 👀👀
Natalie: 👁👁
Ben:👅💦💦
by Jejuwucysuwjebxjic May 6, 2018
Get the Slurpie mug.