1 definition by FattyDread

Top Definition
Means masturbate in swedish. Slang for "onanera".
Jag är så kåt. Jag måste onna.
"I´m so horny. I have to "onna"
by FattyDread July 10, 2008

Mug icon
Buy a onna mug!