1 definition by Explodia

Top Definition
Tae
Ang susunod na mangyayari pagkatapos mong umutot ng sunod sunod. Minsan may kasama pang corn.
Tignan mo tae ko may kasamang mais, teka pwede pa ata 'to.. *munch*

Ok that example was gross, but I know u were thinking it.
by Explodia August 02, 2007

Mug icon
Buy a Tae mug!