look up any word, like sounding:
 
1.
vagina
mag-bihis ka na at nangangamoy ang puday mo.
by kantutero September 09, 2003