10 definitions by kantutero

Top Definition
vagina
mag-bihis ka na at nangangamoy ang puday mo.
by kantutero September 09, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
ang pag lalaro sa maseselan bahigi ng isang babae o lalaki habang ini-isip ang
isang taong pinapangarap
sa sobrang libog ko kagabi nag dyakul ako habang inisip ko yung asawa ng kapitbahay namin.
by kantutero September 02, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
sex partner
nakikita mo ang babae na yun. sya ang kakantutan ko gabi gabi
by kantutero September 09, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
horny season..
laging matigas ang titi ko kasi TAGLIBOG ako ngayon
by kantutero September 09, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
semen
anong lasa ng tapo ko?
by kantutero September 09, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
ang pag tatalik sa pamamagitan pag kain sa tinggil ng pek-pek
oral sex by means of licking the clitoris.
by kantutero September 02, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug
grind
mahal gusto ko habang nilalabasan ako eh iGILING mo ang balakang mo. wew
by kantutero September 09, 2003

The Urban Dictionary Mug

One side has the word, one side has the definition. Microwave and dishwasher safe. Lotsa space for your liquids.

Buy the mug